Where to connect

Nové Město na Moravě, náměstí
SSID:
ROWANet-Free, eduroam
Address:
Vratislavovo náměstí 103, náměstí, Nové Město na Moravě
Description:
outdoor hotspot, Nové Město na Moravě Square
Contact:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz

Back

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech