Where to connect

Kamenice, obecní úřad, knihovna
SSID:
ROWANet-Public, eduroam
Address:
Kamenice 481, Kamenice
Description:
indoor hotspot, library and municipal office
Contact:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.czBack

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech