Where to connect

Havlíčkův Brod, Krajská digitalizační jednotka
SSID:
ROWANet-Public, eduroam
Address:
Jihlavská 628, Havlíčkův Brod
Description:
indoor hotspot, Regional digitizing unit
Contact:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.czBack

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech