Where to connect

Nové Město na Moravě, SKI areál
SSID:
ROWANet-Public, eduroam
Address:
Vlachovická 1355, Nové Město na Moravě
Description:
outdoor hotspot, Vysočina Arena
Contact:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz

Back

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech