Where to connect

Velké Meziříčí, knihovna
SSID:
ROWANet-Public, eduroam
Address:
Poštovní 1392/22, Velké Meziříčí
Description:
indoor hotspot, public library "study room" and reading-room
Contact:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz

Back

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech