Where to connect

Křižánky, obec
SSID:
ROWANet-Free, eduroam
Address:
Křižánky 116, Křižánky 116
Description:
outdoor hotspot, municipal office
Contact:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz

Back

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech