Where to connect

Bystřice nad Pernštejnem, náměstí
SSID:
ROWANet-Free, eduroam
Address:
Masarykovo náměstí 9, Bystřice nad Pernštejnem
Description:
outdoor hotspot on the library building covering the square
Contact:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz

Back

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech