Where to connect

Velké Meziříčí, MěÚ stará budova
SSID:
ROWANet-Public, eduroam
Address:
Radnická 29/1, Velké Meziříčí
Description:
indoor hotspot, 1st, 2nd, 3rd floor
Contact:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.czBack

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech