Where to connect

Nové Město na Moravě, Gymnázium
SSID:
ROWANet-Public, eduroam
Address:
Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě
Description:
2 indoor hotspots on the secondary school building
Contact:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz

Back

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech