Where to connect

Jihlava, detašované pracoviště KrÚ - Věžní 28 OŠMS
SSID:
ROWANet-Public, eduroam
Address:
Věžní 28, Jihlava
Description:
indoor hotspot in a meeting room
Contact:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.czBack

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech