Where to connect

Křižánky, základní škola
SSID:
ROWANet-Free, eduroam
Address:
Křižánky 92, Křižánky 92
Description:
outdoor hotspot on the primary school building
Contact:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz

Back

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech