Where to connect

Třebíč, náměstí
SSID:
ROWANet-Free, eduroam
Address:
Karlovo nám. 19/13, Třebíč
Description:
outdoor hotspot covering the square
Contact:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.czBack

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech