Where to connect

Moravské Budějovice, MěÚ
SSID:
ROWANet-Public, eduroam
Address:
Náměstí Míru 31, Moravské Budějovice
Description:
2 indoor hotspots in the meeting room of the Municipal Authority of Moravské Budějovice
Contact:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz

Back

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech