Where to connect

Třebíč, Střední škola stavební
SSID:
ROWANet-Public, eduroam
Address:
Kubišova 1214/9, Třebíč
Description:
indoor hotspot, server room
Contact:
Šalbabová Eva, OI KrÚ, 568 606 456, salbabova@spsstrebic.czBack

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech