Where to connect

Moravské Budějovice, náměstí
SSID:
ROWANet-Free, eduroam
Address:
Náměstí Míru 31, Moravské Budějovice
Description:
outdoor hotspot, Moravské Budějovice Square
Contact:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz

Back

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech