Where to connect

Žďár nad Sázavou, MěÚ
SSID:
ROWANet-Public, eduroam
Address:
Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou
Description:
indoor hotspot in the conference room of the local municipality
Contact:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz

Back

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech