Provozní informace


Velkoobchodní nabídka pronájmu trasy Jihlava - Řehořov
V souladu se zněním zadávací dokumentace na realizaci zakázky malého rozsahu s názvem "Posílení krajské optické páteřní sítě ROWANet - využití chrániček v majetku Kraje Vysočina podél silnice II/602" zveřejňujeme vysoutěženou veřejnou velkoobchodní nabídku na pronájem trasy Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava - technologický kontejner HZS, Řehořov pro možný vstup do NGA sítě "Datová dálnice Kamenice". Trasa je realizována jako datový spoj na dedikovaném páru CWDM/DWDM lambd. Cena za pronájem datové trasy je 6.000,- Kč + DPH. Poskytovatelem pronájmu je firma M-SOFT spol. s r. o., Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 579 111, www.m-soft.cz.
Odkaz na monitoring provozuZpět
© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech