Projekt č. 6 - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS


Projekt Vnitřní integrace krajského úřadu Kraje Vysočina řeší problematiku zdokonalení vnitřních systémů chodu úřadu, zejména SW komponent pro zpracování agend a zajištění vazeb vůči Informačnímu systému základních registrů (ISZR) a Portálu veřejné správy (PVS).

Cíle projektu:

  1. Analyzovat stav současného systému řízení úřadu
  2. Integrovat všechny existující SW komponenty do technologického centra
  3. Provést upgrade stávajících softwarových komponent nebo nákup chybějících komponent
  4. Připravit vlastní agendové informační systémy žadatele na komunikaci se základními registry
  5. Integrace SW komponent pro výkon agend a jejich elektronizaci.
  6. Optimalizace rolí jednotlivých uživatelů ICT při zajištění agend vykonávaných žadatelem
  7. Zajistit úpravy ICT komponent nebo uceleného řešení

 
Zpět
© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech