Projekt č. 5 - Digitální mapa veřejné správy


Projekt DMVS bude realizován krajem Vysočina v rozsahu Účelová katastrální mapa a Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů.
Projekt DMVS bude lokalizován v Technologickém centru kraje Vysočina. Bude věcně rozdělen na 2 samostatné subprojekty:
  1. Účelová katastrální mapa - vytvoření mapového díla
  2. Geoportál DMVS, který obsahuje realizaci nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů a koncepčně řeší zpřístupnění geograficky lokalizovaných dat kraje Vysočina cílovým skupinám uživatelů.

Cílem projektu DMVS je zajistit garantovaná jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území kraje Vysočina, dostupnost dat pro veřejnost, propojení příslušných procesů veřejné správy a souvisejících životních situací v územně tematickém kontextu, včetně optimalizace veřejné správy.
Cílem projektu Účelová katastrální mapa (ÚKM) kraje je vytvořit a aktualizovat digitální vektorové mapové dílo s obsahem katastrální mapy pokrývající území kraje, na kterém je katastrální mapa vedena na plastové fólii ve správě KÚ.
Cílem projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (ÚAP) je vytvoření nástrojů pro ukládání a správu sledovaných jevů a údajů o území, údajů o stavu a vývoji území, hodnotách území, limitech a záměrech na provedení změn v území včetně vytvoření nástrojů pro ukládání a správu metadat dle směrnice INSPIRE.
Zpět
© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech