Projekt č. 3 - Datové sklady a nástroje Business Intelligence


Projekt Rozšíření datového skladu kraje Vysočina je zaměřen na upgrade stávajícího řešení datového skladu kraje, pořízení nových datových tržišť, pořízení nástrojů analýzy nestrukturovaných dat a výrazné rozšíření a zkvalitnění analytické, statistické a prezentční práce s daty, tj. vytvoření komplexního manažerského informačního systému. Bude implementována modernější architektura z hlediska použitých softwarových platforem s důrazem na jednotný informační portál a budou implementovány nové funkčnosti i datové zdroje z oblasti strukturovaných i nestrukturovaných dat.

Základním cílem projektu je prostřednictvím pořízení, upgrade a implementací nástrojů business intelligence (datového skladu, analytických a prezentačních nástrojů) v kraji Vysočina zajistit:

 
Zpět
© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech