Služby vysokokapacitních úložišť


Kraj Vysočina poskytuje organizacím připojeným k síti ROWANet a MAN síti Jihlava služby SAN/NAS diskových
úložišť, tzv. projekt DDS (distribuovaný diskový systém).
Tyto služby jsou poskytovány na bázi gigabitových privátních okruhů v kombinaci s reciprocitním poskytování
kapacit diskových polí na bázi protokolu iSCSI. Prostřednictvím této infrastruktury je možné krátkodobě i dlouhodobě
ukládat i desítky terabytů dat do regionálně redundantních úložišť.

Tento projekt byl schválen radou kraje v říjnu 2007 (viz http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=rada_materialy_detail&id=7916 ).

Díky dotačnímu titulu schválenému zastupitelstvem kraje Vysočina v květnu 2008 (viz http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=zastupitelstvo_materialy_detail&id=2457 ) bylo zapojeno do projektu 13 subjektů a rozděleno celkem 10 mil Kč.

V současné době je v kraji Vysočina v plném rutinním provozu datové centrum Krajského úřadu a Nemocnice Jihlava realizované na principech technologie virtualizace datových úložišť a plně redundantního SAN metro clusteru.

Cílem tohoto projektu je zejména:
Zpět
© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech