Co je ROWANet ?
ROWANet (rowan = angl. jeřabina, symbol kraje, net = angl. síť) je projektem páteřní optické datové sítě veřejné správy v kraji Vysočina. Cílem této sítě je propojení subjektů veřejné správy, škol, složek integrovaného záchranného systému, zdravotnických organizací, organizací pracující v oblasti sociálních služeb a dalších veřejných, nekomerčních institucí sídlících v kraji, vysokorychlostní datovou sítí postavenou na bázi optických vláken, pasivních a aktivních technologií v majetku kraje. Aktuálně tato síť poskytuje služby ve všech 15ti obcích s rozšířenou působností (ORP) s více než 180 přípojkami do objektů výše zmíněných organizací prostřednictvím vysokorychlostní technologie (+1Gbps) postavené nad optickými vlákny v majetku kraje. V této chvíli jsou páteřní linky do jednotlivých ORP připojené rychlostí 2Gbps. Pro více vytěžované linky je použita přenosová rychlost 10Gbps. Nyní se ovšem pracuje na projektu ROWANet III., který počítá s rychlostí páteřních linek 100+ Gbps a na linkách ke koncovým uživatelům s rychlostí 10Gbps. Tento projekt bude spolufinancován z evropských fondů.

 

Topologie sítě (navíc se záměry, které budou realizovány v projektu ROWANet III., rok 2023)

 

Topologie ROWANetu

 

Hlavní cíle projektu

 • Vytvoření neziskové páteřní telekomunikační sítě vlastněné samosprávou založené na optických technologiích
 • Nepřímá podpora tržní nabídky (kraj vlastní několik optických vláken v trase, zbytek typicky komerční subjekty)
 • Podpora rozvoje lokálních sítí (metropolitní, regionální sítě)
 • Podpora vědecko-výzkumných projektů

 


Tzv. poslední míle připojení ROWANet je ve většině případů realizována místní MAN sítí typicky ve vlastnictví města. Předmětem projektu není přímá realizace lokální městské infrastruktury. Kraj řeší problematiku poslední míle na principu partnerství s městy. 

 

Hlavní přínosy 

 • Řešení tržního selhání telekomunikačního trhu v některých oblastech regionu
 • Podpora výzkumných činností
 • Pozitivní efekt na trh práce
 • Dlouhá životnost a nadčasovost projektu


Přínosy pro města a obce 

ROWANet nabízí minimálně 2x1Gb/s v každém uzlu s připojením ke službám

 • Internet -Cesnet2 (uzel Jihlava, 1Gb/s)
 • CMS - Komunikační infrastruktura veřejné správy
 • Resortní datové sítě - MPSV, MVČR
 • Dotované poslední míle pro poskytovatele služeb - alternativní hlasoví operátoři, ISP, digitální televize

 


Další výhody pro veřejnou správu 

 • Možnost neomezené bezplatné privátní meziměstské datové komunikace (úřady, školy, nemocnice,...)
 • Možnost dynamického růstu kvality služeb
 • Realizace PIAP - míst s veřejně přístupným internetem

 

 

Přínosy pro připojené organizace

Připojením na krajskou páteřní síť ROWANet získá organizace možnost využít následujících služeb

 

 • Internet  od poskytovatele CESNET + komerční ISP (viz. ceník)
 • Možnost využití datové komunikace, sdílení dat či jejich archivace v rámci sítě ROWANet
 • Možnost bezplatného telefonování v rámci sítě - IP telefonie
 • Možnost videokonferencí v rámci sítě
 • Možnost provozu veřejného internetu pro občany
 • Možnost rozvoje elektronických služeb využívajících broadband (GIS, eLearning atp.)

 
Přínosy pro kraj 
 • Posílení konkurenční pozice regionu
 • Zlepšení základní technické infrastruktury kraje
 • Zjednodušení komunikace mezi detašovanými pracovišti kraje
 • Větší možnosti datové komunikace příspěvkových organizací
 • Základní prostředek pro bezpečnou komunikace složek IZS
 

 

Síť je rozvíjena a servisována pracovníky odboru informatiky krajského úřadu ve spolupráci se smluvními partnery. 

 

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 29.6.2004 (viz. zápis)

 

 


Pokud má Vaše organizace zájem využít nabídky připojení k ROWANetu, kontaktujte nás

Ing. Petr Pavlinec - vedoucí odboru informatiky KrÚ kraje Vysočina (564602114, 
pavlinec.p@kr-vysocina.cz)

Ing. Václav Jáchim (odbor informatiky KrÚ kraje Vysočina, 564602346, 
jachim.v@kr-vysocina.cz)

Dozvíte se, za jakých technických a organizačních podmínek a v jakém časovém horizontu bude moci být Vaše organizace k síti připojena.

 
Zpět
© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech