Where to connect

Havlíčkův Brod, náměstí
SSID:
ROWANet-Free, eduroam
Address:
Havlíčkovo náměstí 57a 56, Havlíčkův Brod
Description:
outdoor hotspot covering Havlíčkův Brod square
Contact:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz

Back

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech