Kde se připojit

Moravské Budějovice, náměstí
SSID:
ROWANet-Free, eduroam
Adresa:
Náměstí Míru 31, Moravské Budějovice
Popis:
outdoor hotspot, náměstí Moravské Budějovice
Kontakt:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz

Zpět

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech