Kde se připojit

Stonařov
SSID:
ROWANet-Free, eduroam
Adresa:
Stonařov 17, Stonařov
Popis:
outdoor hotspot vykrývající prostor před úřadem a hospodou
Kontakt:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz

Zpět

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech